Términos e condicións

Lin e acepto a información sobre protección de datos da presente páxina.

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida dos datos, os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse no ficheiro “RELATORES”, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

A finalidade do ficheiro é ofrecela información sobre os servizos solicitados, xestión comercial, contable, fiscal e administrativa no marco da relación empresa-cliente; así como xestionar as consultas que vostede nos expón no formulario.

Así mesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consente expresamente a realización de comunicacións comerciais e de promoción das acción que realice a nosa entidade e que puidesen serlle de interese.

Os datos que se solicitan resultan necesarios para ofrecer a información solicitada, de maneira que, de non facilitalos, non será posible a prestación do servizo requirido. Neste sentido, vostede consente expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade.

Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, salvo os casos esixidos pola lexislación específica ou por solicitude do Defensor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes.

Vostede ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificalos ou, no seu caso, cancelalos.

Tamén ten dereito a opoñerse aos tratamentos de datos que non lle parezan adecuados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, ou carta postal acompañado de documento oficial que o identifique a: [email protected] ou ao Edificio Administrativo de San Caetano, a/a da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xunta de Galicia.